Na 30 juni 2019 is Art Revisited en Giclée shop verboden in het maken, verkopen en handelen in giclée's, kaarten, verjaardagskalenders en boeken met afbeeldingen van mijn schilderijen. Indien u direct deze zaken van hen afneemt is dit illegaal.


After June 30th, 2019, Art Revisited and Giclée shop is prohibited from making, selling and trading in giclée's, cards, birthday calendars and books with images of my paintings. If you take these things directly from them, this is illegal.